Priser

KRYONEUROLYS

Potentiellt behöver fler nerver behandlas och därför kan behandling ske av en andra nerv, och i vissa fall av en tredje nerv, även om detta är väldigt sällsynt. I sällsynta fall har ytterligare behandling av samma nerv krävts. 

Priset kan variera beroende på komplexitet och bestäms av specialisten i samband med konsultationen och uppföljningsbehandlingen. 

Priser i DKK
Konsultation 1.350,- kr
Efterföljande konsultation under samma behandlingsomgång (upp till 3 månader) 640,- kr
Ultralydsvejledt diagnostisk blokade 3.000,- kr
Cryoneurolyse første behandling 14.800,- kr

INFORMATION FÖR PRIVATA PATIENTER SOM BETALAR SJÄLVA: 

Betalning måste göras med kort omedelbart efter konsultation eller behandling. 

INFORMATION OM SUBVENTIONER: 

De flesta försäkringar täcker smärtbehandling och många täcker även kryoneurolys. Dessutom kan patienter få bidrag från försäkringssystemet Sygeforsikringen Danmark (Danmark), sjukförsäkring (Sverige) och Helfo (Norge). Vi uppmuntrar därför patienter att kontakta sitt försäkringsbolag före behandling.