Priser

Cryoneurolyse

Potentielt vil flere nerver skulle behandles, og derfor kan behandling af anden nerve forekomme og nogle skal yderligere have behandlet en tredje nerve, men dette forekommer ikke så ofte. I meget sjældne tilfælde har yderligere behandling af samme nerve været påkrævet.

Prisen kan variere alt efter kompleksitet og fastsættes af speciallægen i forbindelse med konsultationen og den opfølgende behandling.

Priser i DKK
Konsultation 1.350,- kr
Efterfølgende konsultationer i samme behandlingsforløb (op til 3 måneder) 640,- kr
Ultralydsvejledt diagnostisk blokade 3.000,- kr
Cryoneurolyse første behandling 14.800,- kr

Information til private patienter som selv betaler:

Betaling foregår ved kortbetaling umiddelbart efter konsultation eller behandling.

Informationer om tilskud:

De fleste sundhedsforsikringer betaler for smertebehandling, og en del betaler ligeledes for cryoneurolyse. Der kan endvidere opnås tilskud via Sygeforsikringen Danmark, den svenske Sjukförsäkring samt den norske Helfo. Vi opfordrer derfor patienter til at tage kontakt til deres sundheds – eller sygeforsikring inden behandlingen.