SPECIALISTER PÅ SMÄRTBEHANDLING

Alle borgere og patienter med bopæl i Region Hovedstaden kan blive henvist fra en hospitalsafdeling fra alle hospitaler i Region Hovedstaden til smertebehandling på Cryo Center Copenhagen. Henviste patienter skal ikke selv betale for behandlingen.

KRYONEUROLYS

Vi behandlar många olika typer av smärtor, både smärtor som uppstått nyligen och de som hållit i ett tag, till och med i ett antal år.

Läs mer om behandlingen

KRYOTERAPI

Används för smärtbehandling i leder och muskler som orsakas av sjukdom, idrottsskador och överbelastning

Läs mer om behandlingen

SPECIALISERAT PRIVAT SMÄRTCENTER

Stop Smerten (Cryo Center Copenhagen) är en specialiserad privat smärtklinik, specialiserad på behandling av kroniska smärtor och postoperativ smärtlindring

DEN ENDA KLINIKEN I DANMARK

Cryo Centre Copenhagen grundades 2014 och godkändes av den danska hälsomyndigheten 2015. Vi är den enda smärtkliniken i Danmark som behandlar smärta med kryoneurolys (frysning av nerver).

SMÄRTLINDRING UTAN OPIOIDER

Vi är den enda smärtkliniken i Danmark som behandlar kronisk smärta utan att använda några opioider (morfinföreningar eller andra typer av opioider)

FÖRBÄTTRA DIN LIVSKVALITET

Vårt uppdrag är att förbättra livskvaliteten för människor som lider av kronisk smärta

PATIENTBERÄTTELSER