KRYONEUROLYS

BEHANDLINGEN GER: 

 • Snabb smärtlindring 
 • Förbättrad livskvalitet 
 • Minskad användning av mediciner (morfin, anti-epileptisk medicin, psykofarmaka) 
 • Färre sjukdagar 
 • Ett snabbare sätt att komma tillbaka till arbetet 
BOKA EN KONSULTATION HÄR

Kryoneurolys eller kryoanalgesi är en behandling som ger långvarig smärtlindring. Detta görs genom att applicera låg temperatur (-20 till -88 °C) på nerven. 

Kryoneurolys appliceras på nerven upprepat i 2–3 minuter. 

Den analgetiska effekten av att tillsätta kyla är historiskt dokumenterad och har används i många årtionden. Historiskt har människan behandlat smärta med kyla sedan Hippokrates dagar (460–377 f.Kr.) och de tidigaste skrivna dokumenten visar att de använde kylkompresser. 

Kryoneurolys använder effekten av kyla på den specifika nerven som orsakar smärtan.
Vanligtvis är detta en sensorisk nerv. 

Efter att ha utsatts för extrem kyla (-20 till -88 °C) upphör nervens förmåga att skicka signaler i ett par minuter. 

Efter ett par dagar börjar nerven att växa igen, ungefär 1–3 millimeter per dag. 

I vissa fall återkommer inte smärtan när nerven har återställts. 

Smärtan återkomma när nerven har vuxit tillbaka igen och kryoneurolys måste genomföras på nytt. I andra fall har smärtan försvunnit för resten av patientens livslängd. 

Efter en djupgående konsultation per telefon/e-post kan vi bedöma om det är möjligt att behandla dina besvär – och din smärta – med hjälp av kryoneurolys. 

Det är viktigt att du beskriver ditt lidande och smärtor för oss och hur det påverkar dig och ditt liv. 

Om du tar någon medicin, oavsett vad du behandlas för, är det viktigt tala om för oss vilken medicin du tar och varför (inklusive all smärtstillande medicin). 

Vi bokar sedan omedelbart en tid för en preliminär undersökning. 

Vid den preliminära undersökningen använder vi ultraljud för att lokalisera nerven och genomföra en så kallad ”diagnostisk blockering” med en lokalbedövning. 

Med andra ord bedövar vi kort nerverna för att bedöma behandlingens effekt. Lokalbedövningen verkar bara i några timmar. 

Vi kan därefter lägga upp en plan för den vidare behandlingen. 

I samband med den faktiska kryoneurolysbehandlingen administrerar vi en lokalbedövning för att säkerställa att behandlingen sker smärtfritt. 

 

 • Trigeminusneuralgi 
 • Supra/infraorbital neuralgi (ansiktssmärtor) 
 • Occipital neuralgi (migrän, pisksnärtsskada) 
 • Mandibular och mental neuralgi (tand, mun, käke) 
 • Posttorakotomisk smärta 
 • Smärta efter herpes zoster 
 • Smärta efter revbensfrakturer 
 • Frusen skuldra eller postoperativ smärtbehandling 
 • Smärtor i hand och underarm, osteoartrit 
 • Smärta efter herniotomi (bråckoperation) 
 • Genitofemoral neuralgi (interstitiell cystit) 
 • Pudendal neuralgi (smärta i/runt vagina, anus)
  Cluneal neuralgi (falsk ischias, ländrygg – rygg) 
 • Postoperativt neurom 
 • Mortons neurom 
 • Plantarfasciitis (hälsporre) 
 • Smärta i fasettled – ländrygg – ryggsmärta 
 • Meralgia paresthetica (smärta i låret) 
 • Somatisk smärta som innefattar sensornerver, som reumatism och artrit (osteoartrit) 
 • CRPS (Complex Regional Pain Syndrome) Typ 1 och Typ 2 
 • Kronisk/postoperativ knäsmärta 
 • Kronisk/postoperativ fotsmärta 
 • Kronisk/postoperativ arm- eller handsmärta 
 • Fantom- eller stumpsmärta 

Innan behandling får alla patienter detaljerad vägledning om kryoneurolysbehandling och möjliga komplikationer och biverkningar. 

I likhet med all invasiv behandling kan kryoneurolysbehandling orsaka komplikationer och biverkningar, men inga allvarliga biverkningar eller bestående nervskador efter behandling har rapporterats i världen. 

Komplikationer 

Kryoneurolys är en väldigt liten och praktiskt taget smärtfri invasiv behandling, men när en nål sticks genom huden, kan mindre komplikationer uppstå i form av: 

Blödning från injektionsstället. Denna blödning stannar under behandlingen. 

Missfärgning av huden på platsen som behandlas. Detta är endast kortvarigt och behöver ingen ytterligare behandling. Missfärgningen försvinner efter ett par veckor. 

Rodnad som försvinner efter ett par dagar och som möjligen kan reduceras snabbare med användning av kylkompresser. 

Infektion vid injektionsstället. Om infektion uppstår remitteras patienten för antibiotikabehandling. 

Biverkningar: 

Den enda kända biverkningen av behandling med kryoneurolys är temporär domning i det behandlade området. Denna domning kan inte behandlas, men går över av sig självt på ett par veckor eller i sällsynta fall ett par månader.